Co jsme v Praze připravili pro místní tisk?

Zde mohly být Rychlé šípy

Před 85 roky vyšel 1. kreslený příběh Rychlých šípů. Několik generací čtenářů od hledá, kde se příběhy odehrávaly. Skautská nadace Jaroslava Foglara připravila u příležitosti 85. výročí RŠ v několika desítkách měst ČR pátrací hru po těchto místech

V obchodním centru Nový Smíchov jsou také místa, která známe z příběhů RŠ – prodejna tisku, cukrárna, řeznictví, restaurace, květinářství, hračky, sport, banka, výroba klíčů, kino, cykloobchod…
Pátrači mají tato místa nalézt a z plakátů fm A3 s příslušným příběhem RŠ opsat tajenku. Sestavená tajenka dokazuje nalezení všech míst, kde se zde mohly odehrávat příběhy Rychlých šípů. Zapsání tajenky na webových stránkách této celorepublikové hry dá šanci pátračům vyhrát rychlošípácké ceny od Skautské nadace Jaroslava Foglara a nakladatelství Albatros.
Pátrací hru pro veřejnost organizují ve všech městech dobrovolníci – spolky a jednotlivci, kteří chtějí ukázat, že svět Rychlých šípů nemusí být světu současné společnosti příliš vzdálený.
V Praze nad pátrací hrou na Smíchově převzaly záštitu starostka MČ Praha 5 Mgr. Radka Šimková a místostarostka MČ Praha 5 Monika Shaw Salajová M.Sc. Hra se odehrává od 1. do 30. dubna 2024 a je cílena na všechny věkové generace pátračů, kteří již 85 let hledají Rychlé šípy. Stránky celostátní hry jsou: http://najdi-rychle-sipy.cz/

    Přejít nahoru