Praha – OC Nový Smíchov

V tomto místě pro vás hru připravil

Menhart
Spolek Pražská Dvojka – Hoši od Bobří řeky

Herní území: Vytyčeno na mapy.cz zde

Ve vyznačeném území hledej místa z těchto příběhů:

* čísla za názvem příběhu jsou stránky ve žluté a červené knize od Albatrosu // stránky v souhrnném vydání od Olympie

5 – RŠ o třech králích – 57 // 55
6 – RŠ přijímají nováčka – 73 // 71
9 – RŠ sledují oběh koruny – 52 // 262
10 – RŠ se prozrazují – 96 // 94
11 – RŠ hledají Tondu Pírka – 104 // 102
12 – RŠ vítají Mirka Dušína – 115, 9 // 116
16 – RŠ střeží výstavku – 56 // 266
17 – RŠ na kolečkových bruslích – 211 // 22
18 – RŠ oslavují výhru – 110 // 320
19 – Rychlonožka nastupuje do učení – 177 // 186
22 – RŠ pořádají sochařský kurz – 128 // —
23 – RŠ závodí ve zručnosti – 41 // 251
29 – RŠ jezdí na pětikolu – 96 // 306

celkem tedy 13 příběhů

Návod:
1. Vzpomeňte si na obsah příběhu nebo si ho znovu přečtěte.
2. Snažte se odhadnout, která místa z příběhu se nacházejí v území, které určuje mapa vaší lokality (odkaz na mapu je výše).
3. Pokud jste bezradní u nějakého příběhu, můžete využít nápovědu (ale ukáže se vám nápověda pro všechny příběhy).
4. Nápověda je pomoc pro nějaké konkrétní místo, které nemůžete najit. Neberte to jako seznam míst, které máte postupně navštívit. Tím se totiž připravíte o důležitou součást pátrání (připomenutí si obsahu příběhu a přemýšlení nad jeho obsahem).
5. Nápověda má pouze napovědět, ale ne přesně určit místo. Třeba pro hráče by mělo byt dostatečná nápověda třeba slovo „kino“ a už to neupřesňujeme na „letní kino“. To už bychom tam rovnou mohli napsat adresu. 🙂

Asi nejkrásnější na tomto pátrání je to čtení (připomenutí si) příběhu Rychlých šípů a představa, kde se jejich příběh u vás mohl odehrávat. Když to odhadnete správně, najdete tam plakát s příběhem a částí tajenky. To je ta radostná chvíle, když místo najdete.
Pokud hru nepojmete jako PÁTRÁNÍ, ale jen OBEJDETE místa podle nápovědy, zbytečně se připravíte o nejkrásnější část hry – o pátrání a představu, že někde u vás žily Rychlé šípy.
Poznámka: Pátrání můžete zvládnout třeba za 2 hodiny nebo si ho rozdělíte do několika dní a večer s dětmi si přečtete příběh a další den cestou ze školky/školy budete po místě pátrat. Je to na vás – hra potenciál má velký a záleží jen na vás, jak jej využijete.
Hra není cílena primárně na děti, ale připravili jsme ji i pro milence na rande, důchodce či jiné dospěláky, aby mohli jít po stopách Rychlých šípů a měli z toho radost.

Nápověda

Pokud chceš zobrazit nápovědu, klikni na šipku vpravo.

Nápověda

Nástěnka oddílu, kroužek keramiky, výstavní prostor, řeznictví – uzenářství, banka, výroba klíčů, květinářství, holičství, prodejna kol, prodejna kolečkových bruslí, obecný obchod, restaurace, cukrárna


Doprovodný program v OC Nový Smíchov na

https://novy-smichov.klepierre.cz/aktualni-akce/akce/rychle-sipy/

K výstavě Rychlých šípů v OC Nový Smíchov (od 10.4.)

Pro výstavu jsme vybrali 7 příběhů, které jsou něčím inspirativní. Autorem příběhů klubu Rychlých šípů je spisovatel Jaroslav Foglar, přezdívaný Jestřáb. Rychlé šípy jsou pro mladé lidi stále zdrojem inspirace i zábavy a pro nás starší připomínkou ideálů, kterým jsme v mládí věřili a snad věříme i dnes.
M.

Rychlé šípy konají dobro

Každý z nás by měl být připraven vykonat každý den dobrý skutek. Nemusí jít vždy o něco velkého. Rozhlížej se kolem sebe. Každým tvým dobrým skutkem bude svět lepší. A když se ti dnes nezadaří, nevzdávej to, i zítřek potřebuje dobré skutky!

Rychlé šípy loví Bobříky

Třináct Bobříků byly zkoušky, ve kterých si hrdinové z knížky Jaroslava Foglara (Jestřába) zkoušeli, zda jsou stejně zdatní, jako indiánský chlapec. Vyzkoušej si i ty své schopnosti, dovednosti či znalosti. Jednotlivé zkoušku jsou popsány ve zmíněné knize a také na webových stránkách www.13bobriku.cz

Rychlé šípy cvičí sebeovládání

I ty můžeš prokázat, že jsi schopen, tak jako Červenáček v příběhu, odepřít si něco příjemného. Prokaž to ve zkoušce sebeovládání. Zkus si vybrat některý ze svých nešvarů, který chceš omezit. Každý nějaký takový máme. Nebo naopak si dát nějaký každodenní úkol (posilovat, naučit se deset nových slovíček, otužovat se, nemluvit hrubě…). Pokud chceš zamířit ještě výše, vyzkoušej si žít Modrým životem (Jaroslav Foglar – Jestřáb o něm píše v knížce Přístav volá). Tabulku si můžeš stáhnout zde.

Rychlé šípy zvou Tlouštíka

Tlouštík na konci příběhu říká památnou větu. „Křičte si na mne, řežte si mne, mučte si mne chlebovou polívkou, stejně jsem nejšťastnějším chlapcem: vždyť jsem viděl Rychlé šípy!
O dobrodružstvích, které prožívaly Rychlé šípy se můžeš dočíst třeba ve žluté nebo červené knize, které vydal Albatros. A nejen to! Spisovatel Jaroslav Foglar chtěl díky této partě kluků ukázat, co vše je možné prožít, jak lze využívat volný čas. A vyzdvihnout nade vše ideály dobra, kamarádství a cti. I ty můžeš něco podobného prožívat. Najdi si některý dobrý oddíl s pravidelnou činností a pestrým programem, jehož členové vyznávají stejné hodnoty.

Rychlé šípy sbírají poštovní razítka

Poštovní razítka nejsou již dnes tak rozšířena jako v čase Rychlých šípů. Ale nic není ztraceno! Pořiď si sbírku libovolného zaměření, snaž se ji rozšiřovat a dozvídat se co nejvíce o předmětu svého zájmu. Pochlub se svou sbírkou ve svém okolí, uvidíš, že ti ostatní pomohou a budou se podílet na jejím rozšiřování. Některé sbírky jsou velmi drahé, jiné nestojí ani korunu. Jestřáb například sbíral korunkové uzávěry od lahví, měl jich snad tisíce, z celého světa. Jinou jeho sbírkou, která i souvisela s prací spisovatele byla sbírka tužek. Nutno přiznat, že „exponáty“ neležely pouze v šuplíku, ale byly nadmíru využívány. Pokud máš rád přírodu, může mít tvoje sbírka podobu herbáře, sádrových odlitků stop či nahrávek zvuků zvířat, které se pokusíš určit.

Rychlé šípy jdou za uprchlíky

Jaroslav Foglar často používal ve svých příbězích motivy s dopravními prostředky. Byl velkým fanouškem vlaků, tramvají a autobusů, obklopoval se nejen nejrůznějšímu encyklopediemi, rád navštěvoval prostory vozoven a sbíral kdejaké výstřižky a zajímavosti o veřejné dopravě. A jistě by měl i radost z každoroční soutěže, kterou připravuje Sdružení přátel Jaroslava Foglara – SPJF. Dvanáctý ročník Pražské lítačky proběhne v pátek 26. dubna. Cílem závodu je zisk maximálního počtu bodů za projeté linky, zastávky a speciální bonusové zastávky převážně na území města Prahy a v jeho blízkém okolí. Každý závodník si sám volí svoji trasu a sbírá body podle její výhodnosti. Více o závodu zde

Rychlé šípy a soutěž obratnosti

Jestřáb vždy velmi dbal o tělesný rozvoj. Každý den až do velmi vysokého věku ráno cvičil, i po osmdesátce chodil na výpravy s oddílem v krátkých kalhotách. Pokud si netroufneš na Modrý život, o kterém píšeme výše, zkus alespoň po dobu jednoho měsíce pravidelně cvičit. Spolek Pražská Dvojka – Hoši od Bobří řeky pořádá každoročně soutěž nazvanou 24 dní Le Mans, rádi tě od nejbližšího ročníku zapojíme. Více o soutěži 24 dní Le Mans zde.


Více o našem oddíle Hochů od Bobří řeky se můžete dozvědět na www.pd-hobr.cz.

Přejít nahoru