Pro hráče

Vyber si ze seznamu lokalit tu, kde chceš samostatně, s rodinou či kamarády po příbězích Rychlých šípů pátrat. U každé lokality je po prokliku uvedena mapka případně popis herního území, seznam a počet příběhů (minimálně 10, maximálně 15), které se zde dají nalézt. Zároveň je zde uveden název lokality. 

V rozmezí od 1. 4. do 30. 4. pátrej ve vybrané lokalitě. Obtížnost A: vzpomeň si nebo si znovu přečti příběh RŠ a odhadni místo z komiksu, které by mohlo být na mapě vymezeném prostoru. Obtížnost B: Když nezvládneš obtížnost A, můžeš si pomoci u nějakého stanoviště nápovědou. Napiš nám při odpovědích, jakou obtížnost jsi použil. 🙂
Z nalezených plakátů ke hře s příběhy Rychlých šípů opiš písmeno a číslo (na některých plakátech může být více písmen, neznamená tedy automaticky jeden plakát = jedno písmeno tajenky). Písmena ze všech míst srovnej podle čísel a vyplň do formuláře – viz níže. Chybějící písmena můžeš i domyslet. Sbírej písmena pouze z plakátů se stejným názvem lokality. 

Lokalit můžeš navštívit i více, každá má jinou tajenku. Máme už reakce, kde se skupiny chystají objet co nejvíce měst s Rychlými šípy! Posílejte nám zážitky a fotografie z pátrání přes tento formulář , vše bude po konci hry zpracováno do pdf sborníku, který bude připomínkou této akce připravené dobrovolníky v níže uvedených městech. Pro zapsání tajenky využijte formulář pod mapou.

Vítáme sdílení na sociálních sítích. Pokud budete sdílet fotografie s příběhem, zajistěte, aby písmeno tajenky a jeho pořadové číslo zapsané v příběhu, nebyly čitelné.

V jakých městech je hra připravena?

Uložte si místa pátrání do své mapy z
https://mapy.cz/s/pusatonugu


Z průběhu hry budeme rádi zveřejňovat vaše postřehy, příhody a fotografie, třeba s prodavačem v cukrárně :-). Nebojte se dělat sobě i ostatním radost. Pro nahrání fotografie či komentáře můžete použít formulář zde.

Přejít nahoru